ROT-avdraget 2018

Information om ROT-avdraget

Du kan få skattereduktion för 30 procent av arbetskostnaden och max 50 000 kronor totalt per år.

Alla personer som uppfyller villkoren kan få upp till 50 000 kronor *) i skattereduktion för utförda ROT-tjänster (Reparation, Ombyggnad, Tillbyggnad). Skattereduktionen kan du endast få för själva arbetskostnaden och gäller till exempel inte material. Du kan få skattereduktion för 30 procent av arbetskostnaden och max 50 000 kronor totalt per år. Det innebär att någon som nyttjat ROT-avdraget fullt ut, och alltså får skattereduktion med 50 000 kronor, har köpt ROT-tjänster för totalt 166 666 kronor innan skatteavdrag.

*) Notera att det sammanlagda årliga avdraget för RUT- och ROT-tjänster inte får överstiga 50 000 kr per person och år.

För att få ROT-avdrag måste vissa kriterier uppfyllas:

  • Du har fyllt 18 år när arbetet utförs.
  • Du är bosatt i Sverige.
  • Du betalar skatt i Sverige.
  • Du äger bostaden. Detta innebär att det till exempel inte är möjligt att få ROT-avdrag för arbete som utförts i en hyresrätt. Om du bor i en bostadsrätt så kan du göra avdrag för arbete som utförs invändigt. Avdrag för inglasning av balkong i en bostadsrätt går alltså inte.
  • Du använder fastigheten, helt eller delvis, som din bostad.
    Arbetet utförs på plats. Arbete som behöver förflyttas till en verkstad är alltså inte avdragsgillt.
  • Du är den som betalat för arbetet. Det betyder att även om det är du som äger bostaden så är du inte berättigad till något skatteavdrag om det är någon annan som betalat fakturan.
  • Den fastighet du planerar att utföra arbete på är äldre än 5 år.

Läs mer om ROT-avdraget på Skatteverket

Kontakta oss

Kontakta oss gärna så kommer vi ut och gör en gemensam genomgång av arbetet.