RUT-avdraget 2018

Information om RUT-avdraget

Skattereduktion med 50 procent av arbetskostnaden

Alla som uppfyller villkoren har möjlighet att få skattereduktion med 50 procent av arbetskostnaden för RUT-tjänster (Rengöring, Underhåll, Tvätt). Maxbeloppet på din skattereduktion är beroende av din ålder. Är du under 65 år kan du få skattereduktion för max 25 000 kronor/år *). Är du över 65 år har du möjlighet att få skattereduktion för max 50 000 kronor/år*. Du kan även få skattereduktion för de RUT-tjänster du köper till dina föräldrar.

*) Notera att det sammanlagda årliga avdraget för RUT- och ROT-tjänster inte får överstiga 50 000 kr per person och år.

För att få RUT-avdrag måste vissa kriterier uppfyllas:

  • Du har fyllt 18 år när arbetet utförs.
  • Du är bosatt i Sverige, eller betalar skatt i Sverige för minst 90 procent av din inkomst.
  • Du betalar skatt i Sverige.
  • Du eller någon utav dina föräldrar använder fastigheten, helt eller delvis, som din/sin bostad.
  • Du är den som står som betalare för arbetet. Det vill säga att även om det är du som nyttjar bostaden så är du inte berättigad till något skatteavdrag ifall det är någon annan som betalt fakturan.

Läs mer om RUT-avdraget på Skatteverket

Kontakta oss

Kontakta oss gärna så kommer vi ut och gör en gemensam genomgång av arbetet.